Duurzaam bouwen ontmoet duurzaam brouwen

Afgestudeerden van de opleiding Built Environment van Zuyd Hogeschool zijn vandaag op bezoek geweest bij Alfa Bierbrouwerij in Schinnen. Bier en bouwen, heeft dat dan iets met elkaar gemeen? Jazeker, maar niet de associatie waar men misschien aan denkt. De alumni hebben een bezoek aan de nieuwbouw van Alfa Bierbrouwerij gebracht voordat ze aan het bier gingen, en hebben daarbij ontdekt dat duurzaamheid niet alleen het credo is in de bouwwereld, maar ook in de brouwwereld …

Toch nog een beetje feest
Studenten die tijdens het coronajaar afgestudeerd zijn aan de opleiding Built Environment van Zuyd Hogeschool hadden nog iets tegoed. Door de coronaperikelen konden zij hun hbo-diploma niet uitgereikt krijgen zoals gebruikelijk. De opleiding Built Environment wilde daar dit jaar, in het feestjaar waarin Zuyd Hogeschool haar 20-jarig bestaansfeest viert, graag extra aandacht aan besteden en heeft een alumniborrel georganiseerd voor ruim 150 alumni bij de Alfa Bierbrouwerij in Schinnen, met een ludieke insteek: duurzaam bouwen ontmoet duurzaam brouwen.

CO2 footprint
Volgens Joost Rijkers, docent en opleidingsmanager bij de opleiding Built Environment, is de keuze om naar de Alfa Brouwerij te gaan meerledig. Voor de afgestudeerden is de nieuwbouw ‘Bie de Bron’ van de Alfa Bierbrouwerij namelijk Deze nieuwbouw is een interessant voorbeeld van een bouwtraject waarbij getracht is de CO2 footprint zo klein mogelijk te houden; daarbij is een (bijna) volledig zelfvoorzienend gebouw gerealiseerd.

Water van 6000 jaar geleden
Een andere reden om juist bij Alfa op bezoek te gaan is wat filosofischer van aard. Alfa Bier wordt namelijk gebrouwen met bronwater dat meer dan 6000 jaar geleden in de Eiffel gevallen is en dat zich door de eeuwen heen in de bron onder Thull verzameld heeft. Dit plaatste de aanpak van de nieuwbouw en het omgaan met de natuur en haar bronnen in een ander perspectief. Het is haast een soort van stille oproep om ook zuinig te zijn op onze natuurlijke grondstoffen en bronnen. “En dan is er uiteraard ook nog een klein knipoogje naar onze bèta’s om gezellig samen een drankje te nuttigen bij Alfa, waarbij ze elkaar weer eens kunnen ontmoeten en netwerken”, aldus Joost.

Ik sta er niet elke dag bij stil, maar het leren leren is één van de meest waardevolle bijdragen aan iemands leven. Geweldig dat Zuyd dat al 20 jaar doet. Daarom staan we daar graag bij stil tijdens onze alumniborrel. Proficiat aan het jarige Zuyd!

Joost Rijkers
opleidingsmanager en docent bij de opleiding Built Environment

“Ik werk als opleidingsmanager en docent bij de opleiding Built Environment. Vanuit mijn taak als docent ben ik met name inhoudelijk en procesmatig begeleider van de minor Duurzame Gebiedstransformatie. Ook begeleid ik jaarlijks enkele studenten bij hun afstudeeronderzoek. Eind dit jaar werk ik 10 jaar bij Zuyd. Zelf heb ik 20 jaar geleden bij Zuyd gestudeerd; ik heb de voorloper van de huidige opleiding Built Environment gevolgd. Destijds startte je met een gecombineerd propedeusejaar Bouwkunde – Civiele Techniek. Na dat jaar heb ik gekozen voor Civiele Techniek en ben daarin ook afgestudeerd. Ik koos voor deze opleiding omdat ik van jongs af aan al gefascineerd was door bouwen. En dan vooral de grote – meestal civieltechnische – bouwprojecten. 

Als student van de opleiding Built Environment moet je vooral nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierig naar de gebouwde omgeving en naar de mogelijkheden om bij te kunnen dragen aan een mooiere, gezondere en duurzamere leefomgeving. Als dat je grondhouding is, ontdek je vanzelf welke talenten je hebt en welke beroepen en werkomgeving goed bij je past. Eigenlijk is er ten opzichte van 20 jaar geleden best veel veranderd. De belangrijkste verandering in mijn ogen is dat de techniek veel meer ten dienste staat van maatschappelijke problemen. Dat vraagt om een onderzoekende houding naar de oorzaken van de problematiek en vervolgens het bieden van passende, technische oplossingen. Die oplossingen zitten ook soms mínder in techniek, maar juist in ruimte voor groen, water, bewegen, ontmoeten. De opleiding is heel tastbaar. Ik zeg altijd tegen mijn studenten: alles wat je buiten ziet wordt ontworpen, gerealiseerd en onderhouden door - met name - professionals op het gebied van de gebouwde omgeving. 

De belangrijkste verandering in de afgelopen 20 jaar is in mijn ogen dat de bouwwereld zich veel bewuster is geworden van de gigantische impact die de sector heeft op het milieu, qua uitstoot en grondstoffenverbruik bijvoorbeeld. Wij realiseren ons maar al te goed dat wij onze studenten moeten opleiden tot ingenieurs van de toekomst. Ingenieurs die zich bewust zijn van de maatschappelijke context waarin zij met technische oplossingen bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Ik sta er niet elke dag bij stil, maar het leren leren is één van de meest waardevolle bijdragen aan iemands leven. Geweldig dat Zuyd dat al 20 jaar doet. Daarom staan we daar graag bij stil tijdens onze alumniborrel. Proficiat aan het jarige Zuyd!”